Specialister på lås och säkerhetslösningar!

Projektering

Vi kommer till er och ger förslag på vilka åtgärder ni bör vidta för att få en säker helhetslösning. Ofta känner man inte till vilka krav som försäkringsbolagen ställer. Vi tar fram förslag på dörrlås, fönsterlås, larm och annan säkerhetsutrustning för ert hem eller företag.

Kvinna klickar på larm
En avdelare med gula linjer och Lås & Larms logotyp.
  Ring oss