Passersystem

Med ett passersystem vinner man många fördelar:
• tillträde till endast vissa dörrar/områden
• tillträde endast vissa tider
• tillfällig access
• enkel att spärra tillträde vid borttappad bricka
• inga dyra låsbyten vid förlust av nyckel
• slippa nycklar som enkelt kan kopieras
• kontroll av vem som passerat och när.

Som ni ser är fördelarna många med det nyckellösa företaget.