projektering

projektering

Vi kommer hem till er och ger förslag på vilka åtgärder ni bör vidta för att få ett säkert hem. Ofta känner man inte till vilka krav som försäkringsbolagen ställer. Vi tar fram förslag på dörrlås, fönsterlås, larm och annan säkerhetsutrustning för ert hem.

För mer information, gå till Godkända Lås.